บริษัท ไดซิน จำกัด
       
  มาโนช ลี้โกมลชัย ประธานกรรมการ
  ธนินทร์ ลี้โกมลชัย ประธานบริษัท
  อะสึชิ ขิมิซุ รองประธานบริษัท
  กรรณิการ์ ลือวรศิริกุล กรรมการ
  ปรเมศร์ ลี้โกมลชัย กรรมการ
  ยูกิคาสุ มิยาชิตะ กรรมการ
 
 

 ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.

 

 TH    EN