ด้วยศักยภาพของความเป็นผู้นำทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ Aluminlum casting เราได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพตามมาครฐานสากล ISO/TS16949 จากTUV Nord และ มาตรฐาน
สากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO14001 จาก TUV Nord จนถึงปัจจุบัน
     และ ด้วยการรับรองมาตรฐานสากลย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า  ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าไดซิน เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ

 


ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.


 TH    EN