ช่างเทคนิค
คุณสมบัติ :   - เพศชาย อายุ 21 - 27 ปี
  - จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างเทคนิคการผลิต/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างยนต์/ช่างอุตสาหกรรม
  - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น                                       
 ลักษณะงาน :   งานประจำ
 รายละเอียดของงาน :   - Technician ประจาแผนก Mold Engineer(ทำแม่พิมพ์)
  - Technician ประจาแผนก QA-QC (ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน)
  - Technician ประจาแผนก MTN (ซ่อมบารุง)
สถานที่ปฏิบัติงาน :   นิคมอุตสาหกทรรม (นวนคร) ปทุมธานี
จำนวนที่รับ :   หลายอัตรา
เงินเดือน :   ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ :   เงินช่วยเหลือบุตร/ค่าบ้าน/ค่าน้ามัน/เบี้ยขยัน/โบนัส/กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
  /ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว/สหกรณ์ออมทรัพย์/ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  /รางวัลดีเด่นไม่หยุดงาน/หอพักแฟลต/รถรับ-ส่ง/สถานรับเลี้ยงบุตร/เครื่องแบบฟรี
ติดต่อ :   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 

<< กลับหน้าหลัก  

สมัครงาน : ดูแผนที่ : ส่งให้เพื่อน
ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.

 TH    EN