ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม
หลักฐานการสมัครงานต่างๆ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไดซิน จำกัด
101/59/3 หมู่20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:  0 2529 0070-3 ต่อ 118
โทรสาร :   0 2529 0074
อีเมล์ :        hr@daisin.co.th

   บริษัท ไดซิน จำกัด ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ร่วมกับเรา

  
   ตำแหน่งที่เปิดรับ
ลำดับ ตำแหน่ง ที่ปฏิบัติงาน จำนวน
1 นวนคร,โคราช 2
2
นวนคร,โคราช 2
3
นวนคร หลายอัตรา

   


     หลักฐานการสมัคร
      - สำเนาวุฒิการศึกษา
      - รูปถ่าย  หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นตา, ไม่ใส่เสื้อยืด, ไม่ใส่หมวก)
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาเอกสารการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
      - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.

 TH    EN