เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่แห่ง ที่มีหน่วยงานวิจัย และพัฒนาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ด้วยตัวเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ ได้แก่ เบรกมือที่ใช้ในรถยนต์ และเรายังสามารถ
ผลิตแม่พิมพ์ ตัวจับยึด และเครื่องจักรเพื่อใช้เองในโรงงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนา   ยังสามารถออกแบบสายการผลิตโดยเลือกเครื่องจักร  เครื่องมืออันทันสมัย และเลือก
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

กำลังการผลิต
     Casting Machine
เครื่อง HP D/C135T-350 ตัน 57 เครื่อง
เครื่อง HP D/C500T-800 ตัน 14 เครื่อง
เครื่อง Gravity D/C 37 เครื่อง
เครื่อง Low Pressure D/C 9 เครื่อง
     Finishing
เครื่อง Barrel 21 เครื่อง
เครื่อง Shot Blast 14 เครื่อง
เครื่อง Buff 61 เครื่อง
     Machining
เครื่อง TC 166 เครื่อง
เครื่อง NC 79 เครื่อง
เครื่อง Original Machine 54 เครื่อง
     Painting
Manual Painting 1 เครื่อง
NC 1 เครื่อง


ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.

 TH    EN